uatontrigh.ru

Комерційні банки і їх місце в економіці країни

Основою банківської системи є фінансово-кредитні банки.

У вузькому сенсі банк - кредитно-фінасово установа, яке виконує весь набір покладених базових спеціфоческіх цієї галузі операцій. Метою є отримання допустимої максимального прибутку.

В широкому розумінні кредитно-фінасовий банк - будь-яку установу, яка функціонує на 2-му рівні банківської системи, яке і визначає, чим відрізняється струменевий принтер від лазерного. Подібне трактування такого визначення характерна для нашої країни. У нашій країні, по суті, всі подібні установи, крім центрального, називають комерційними. Хоча є і винятки, здається, згадувані на begames.ru.

У нашій країні, згідно із Законом "Про банки і про банківську діяльність" (20.03.1991 р) такі будівлі визначаються як установи, функцією яких є якісне кредитування суб`єктів господарської діяльності або громадян за рахунок залучення коштів населення, підприємств, установ або організацій. Також вони виконують касове і розрахункове обслуговування народного майна, виконання фінансово-валютних або інших банківських операцій.

Головними функціями, які визначають їх економічну сутність, слід назвати:

  • посередництво в кредиті;
  • посередництво в розрахунках;
  • випуск спеціальних кредитних знарядь для широкого обігу.


У такому визначенні наведені три головні функції фінансово-кредитного, що охоплюють такі фундаментальні основи його діяльності, як акумулювання тимчасово вільних грошей, надання їх в позику на умовах платності, а також відшкодування, розрахунково-касове обслуговування клієнтів і депозитну емісію, засновану на кредитах, а також поєднання клавіш для копіювання. Ці функції тісно пов`язані між собою, а також дозволяють фінансово-кредитній установі виступати в ролі інституту, емітує платіжні засоби для обслуговування усього кругообігу капіталу під час виробництва і, відповідно, звернення товарів.

Світова практика виробила 2 принципу побудови фінансово-кредитних банків:

- універсальний фінансово-кредитний банк - коли всі обмеження на діяльність подібних установ на грошовому ринку снімаются- такі будівлі здійснюють майже будь-які види операцій, не заборонені чинним законодавством. Вони обслуговують широке коло кліентури-

- спеціалізовані установи - їх діяльність обмежена певним видом операцій чи певним сектором грошового ринку. Відповідно, спеціалізовані банки виконують дуже обмежене коло операцій. Або вони обслуговують досить обмежена кількість клієнтів.

Поділися в соціальних мережах:

Схожі
© 2021 uatontrigh.ru